Presentació i demostració el 25 de setembre de 2013

Hora: 18,30
Lloc: Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya, C/ Diputació, 423 (entre Diputació i Sicilia), Barcelona