Informació general:

 Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya

Propietat Intel.lectual i ús dels continguts:

Queden reservats a favor de l’AAC tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web www.aquarellistes.com. 

Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegides per les lleis i tractats internacionals sobre Propietat Intel.lectual o Copyright. En consequència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

Protecció de dades:

AAC es reserva la facultat d’incloure les dades que l’usuari de la pàgina web li faciliti voluntariament, a travès dels correus electrònics posats a la seva disposició en la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de carácter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder-les-hi enviar informació que consideri del seu interès per qualsevol medi.

En relació amb aquestes dades, el usuari podrà exercitar els drets d’accès, de rectificació o cancel.lació de dades i oposició, així com el dret d’invalidar el consentiment otorgat per a la cessió de les seves dades. 

Per l’exercici d’aquests drets l’usuari haurà de dirigir la sol.licitud per escrit a l’AAC a la direcció següent: C/ Diputació, 423 08013 Barcelona.

 AAC es compromet a tractar la informació que reb amb la màxima confidencialitat.

Limitacions o exclusions de responsabilitat:

L’usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc. 

AAC no es responsabilitza dels errors o omisions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc serà responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de la seva utilització. 

AAC no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius puguessin afectar el sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web.