m_MARTIN
10 sessions Els dilluns en dos torns

Del 30 de setembre al 2 de desembre

Horari: De 10,30h. a 12,30h. i de 18’30h. a 20’30h.