En el taller de l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya, es fan les següents activitats. Iniciació i promoció de l’aquarel·la, mitjançant classes impartides per professor qualificat, el qual orienta i dirigeix als assistents al taller, per aconseguir una millor tècnica en l’ execució del dibuix o pintura que es vulgui realitzar. Es fa el seguiment a tots els alumnes, incidint preferentment en els nou vinguts que no tinguin cap mena d’experiència en la tècnica de l’aquarel·la, ajudant-los a que el més aviat possible assoleixin l’aprenentatge. Durant els mesos que composen el curs de taller (setembre/juny), es fan diversos cursets previ pagament d’una quota que en cada cas s’estableix, que poden ser de paisatge, figura, flors ..., impartits per professors especialitzats en aquests temes. També es celebren conferències donades per persones tant de la Agrupació, com externes a ella, sobre temes diversos, per exemple, sobre grans aquarel·listes de la història de la pintura, cinema, colors i tipus de pintura, diferents tècniques de pintura, estampats, etc, Acabat el curs de taller, durant l’estiu s’ofereixen cursets monogràfics, pels interessats en iniciar-se o perfeccionar la tècnica de l’aquarel·la.