En quan a la temàtica interna de taller, es treballa el dibuix, la composició i la perspectiva, alhora que s’aprèn la tècnica de l’aquarel·la. El professor fa composicions d’objectes per poder pintar bodegons i sovint hi ha plantes o rams de flors, que permeten diversificar la proposta. També s’ofereixen classes de model al natural, impartides per un excel·lent professor en aquesta matèria.